Ugdymo organizavimas

Pusmečiai

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdomoji veikla baigiama birželio 30 d.

 Mokslo metai organizuojami pusmečiais:

 

Eil. Nr. Kursas I pusmetis II pusmetis
pradžia pabaiga pradžia pabaiga
1. I kursas 2017-09-01 2018-02-02 2018-02-05 2018-06-15
2. I kursas (1,5 ir 2 MTP mokiniams) 2017-09-01 2018-02-02 2018-02-05 2018-06-22
3.

II kursas (1,5 MTP mokiniams)

2017-09-01 2017-10-20 2017-10-23 2018-01-12
4.

II kursas (2 MTP mokiniams)

2017-09-01 2018-02-02 2018-02-05 2018-05-18
5.

II kursas (3 MTP mokiniams)

2017-09-01 2018-02-02 2018-02-05 2018-06-01
6. III kursas 2017-09-01 2018-03-02 2018-03-05 2018-06-15