Informacija apie darbo užmokestį

 

 

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

 

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėnesio BRUTTO darbo užm. (2017-12-31)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas

Skyrių vedėjas

Specialistas pedagogas

Kiti specialistai

Tarnautojai

Darbininkai

Mokytojai

Vyresnieji mokytojai

Mokytojai metodininkai

Mokytojai ekspertai

1

2

6,75

5

5,25

3

31

14

12

17

1

1858,77

1488,38

937,49

641,00

379,79

542,71

480,46

502,37

922,83

836,11

410,38