Mokyklos taryba

MOKYKLOS TARYBA

 

Pirmininkė – Eglė Gabrionienė, prof.mokytoja.

Sekretorė – Greta Ringailienė, auklėtoja.

Nariai:

  • Kristina Stankuvienė, prof.mokytoja;
  • Asta Augustinavičienė, mokytoja;
  • Diana Rainytė, prof.mokytoja;
  • Rimas Čepkauskas, tėvų atstovas;
  • Inga Kastiešiūtė, mokinė;
  • Asta Norvilienė, mokinė;
  • Elena Skirmantienė, Dainavos seniūnijos seniūnė.