Gimnazijos skyrius

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005-06-20 d. įsakymu atlikta KTDM vidurinio ugdymo programos akreditacija. Gimnazijinių klasių mokiniai mokosi: Vidurinio ugdymo programos dalykų (B kursu, bet gali rinktis ir A - išplėstinį kursą); Technologijų (3 - 4 profesijos mokymo dalykai pagal mokymo programą). Mokykloje sudaromos sąlygos mokytis mokiniams, turintiems kurtumo negalias. Pagal jų pageidavimus į pamokas ateina gestų kalbos vertėja.

 GIMNAZIJOS KLASĖS MOKINIUI SIŪLOMA PASIRINKTI:
Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyta kokius dalykus mokiniai gali rinktis mokytis A lygiu ir pasirenkamieji profesiniai dalykai. 

Nr.

Dalykai

Bendrasis
Kursas (B)

Išplėst.
Kursas (A)

I.

 Dorinis ugdymas (renkamės 1 iš šių):
 
 
 1.Etika
 
 
 2.Tikyba
 
 

II.

 Lietuvių kalba ir literatūra
*
*

III.

 Užsienio kalbos (privaloma I-oji)
 A1;A2
 B1;B2
 1.Anglų kalba
 
 
 2.Vokiečių kalba
 
 

IV.

 Socialinis ugdymas (renkamės 1 iš šių)
 
 
 Istorija
*
*
 Geografija
*
 

V.

 Gamtamokslinis ugdymas (renkamės 1 iš šių):
 
 
 1. Biologija
*
*
 2. Chemija
*
 
 3. Fizika
*
 

VI.

 Matematika
*

VII.

 Menai(renkamės 1 iš šių):
 Dailė
*
 
 Muzika
*
 

VIII.

 Kūno kultūra :
 
 
 1. Bendroji kūno kultūra
 
 
 2. Pasirinkta sporto šaka
 
 

 

 3. Sveika gyvensena
 
 

IX.

 Technologijos (3-4 profesijos mokymo dalykai pagal pasirinktą specialybę)
 
 

 

 Būreliai
 
 
 
Mokymo programa
Pasirenkamieji dalykai (renkamės 1 iš 2-3 dalykų)
 Elektroninės leidybos maketuotojas
EXCEL pagrindai
Leidybinės sistemos
Grafika
 Vizualinės reklamos gamintojas
Perspektyva
Įpakavimas
 Fotografas
Meninė fotografija
Grafika
Dizaino pagrindai
 Dailiųjų metalo dirbinių gamintojas
Piešimas iš natūros
Emaliavimo pagrindai
Suvenyrų gamyba
 Baldžius
Projektavimo technologijos
Suvenyrų gamyba
Inkrustacija
 Interjero apipavidalintojas
Kompiuterinė grafika
Perspektyva