erasmusplus421x120

2017 m. vasario 10-17 d. pagal „Erasmus+“ programos projektą „Gyvi amatai- gyva tauta” Nr.2016-1-LT01-KA102-022823  Kauno taikomosios mokyklos profesijos mokytojos Eglė Gabrionienė, Rūta Andriuškevičienė ir Virginija Domarkienė kėlė kvalifikaciją Madride. Mokytojos tobulinosi stažuotėje Valdorfo lėlių gamyboje. Stažuotę pravedė tekstilininkė ir lėlių gamintoja Maria Yole, kuri mokytojas supažindino su ispaniškųjų tradicijų taikymu Valdorfo lėlių gamyboje. Ispanė Maria gyvai vedė praktinius užsiėmimus, mokė lėlių gamybos ispaniškų technologijų, demonstravo savo darbus, pateikė naujų idėjų.

     Grįžę į Lietuvą, mokytojos perteikė savo žinias seminare “Valdorfo lėlės elementų gamyba” Kauno taikomosios dailės mokykloje. Į seminarą susirinko14 dalyvių, besidominčių Valdorfo lėlių gamyba iš  įvairių Lietuvos mokyklų: Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro,  Kauno Valdorfo mokyklos- darželio, Raudondvario gimnazijos, Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų, Atžalyno progimnazijos, UkmergėsValdorfo pedagogikų pagrindu dirbančio darželio ir kt. pedagoginių įstaigų.

Seminaro tikslas- supažindinti su Valdorfo  lėlių gamybos etapais.

Seminaro uždaviniai:

  • Patirties sklaida- perteikti  žinias, įgytas stažuotėje Madride.
  • Parinkti reikalingas medžiagas Valdorfo  lėlių gamybai.
  • Pagaminti lėlės kūno elementą.

     Seminaro metu mokytojos supažindino su Valdorfo mokyklos pedagogikos principais, tikslais bei pagrindinėmis vertybėmis. Papasakojo apie Valdorfo lėlių paskirtį- jas galima naudoti tiek ikimokyklinio, tiek priešmokyklinio ir pradinio ugdymo etapuose.Vėliau mokytojos pademonstravo Valdorfo  lėlių pavyzdžius, bei medžiagas, reikalingas Valdorfo  lėlių gamybai. Tada buvo aptarti Valdorfo  lėlių gamybos etapai.

     Praktinių užsiėmimų metu buvo kuriamos Valdorfo lėlės proporcijos, gaminama Valdorfo lėlės galva, derinamos proporcijos: akių, ausų linijos, nosies vieta, veiduko siuvinėjimas. Vėliau vyko Valdorfo  lėlės kūno formavimas: lėlės rankų kirpimas, siuvimas prie lėlės kūno,  lėlės kojų kirpimas ir prisiuvimas prie lėlės kūno.

     Praktinių užsiėmimų metu visos seminaro dalyvės intensyviai dirbo, seminaro vedėjos visą laiką jas konsultavo ir perteikė savo praktinius Valdorfo lėlių gamybos įgūdžius.

Seminaro metu vyravo šilta draugiška atmosfera, visos jo dalyvės buvo motyvuotos ir norėjo kuo daugiau sužinoti apie Valdorfo lėlių gamybos specifiką, intensyviai dirbo  ir stengėsi nė minutės nepraleisti veltui. Seminaro pabaigoje dalyvės padėkojo seminaro vedėjoms už įgytas žinias ir praktinę Valdorfo lėlių gamybos patirtį.

 

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.