erasmusplus421x120

II. Vizitas į Ispaniją

Š. m. balandžio 23-29 d. pagal Erasmus+ projektą “Socialinė integracija ES profesinio mokymo kontekste” (projekto Nr. 2016-1-LT01-KA102-022914) dalyvavo du  mūsų mokyklos atstovai – reklamos ir kompiuterijos skyriaus vedėjas D. Šaras ir profesijos mokytoja, psichlogė V. Mikutaitienė, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos atstovai – Tautvydas Anilionis, Vida Čereškevičienė ir Joniškio žemės ūkio mokyklos – Liudas Jonaitis ir Vaida Gendvilaitė-Petrošienė.

Vizito metu aplankėmė 3 Tenerifės profesines mokyklas – IES Alcala, IES Magallanes, IES Manuel Martin Gonzalez. Mokyklose stebėjome, kaip vyksta SUP mokinių integracija, matėme skirtingų socialinių grupių, kultūrų mokinių mokymąsi kartu. Projekto metu diskutavome su Tenerifės profesinių mokyklų direktoriais ir mokytojais, kokie iššūkiai kyla dirbant su skirtingų tautybių mokiniais, kaip jie sprendžia tolerancijos ir diskriminacijos problemas.

Vitalija Mikutaitienė

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

erasmusplus421x120

I. Vizitas į Vokietiją
Š.m. spalio 30 - lapkričio 5 dienomis KTDM mokytojos Jūratė Lapienienė ir Elvyra Lasauskienė,  kartu su Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo, Joniškio žemės ūkio mokyklų mokytojais dalyvavo Erasmus + programos projekto SOCIALINĖ INTEGRACIJA ES PROFESINIO MOKYMO KONTEKSTE" Nr. 2016-1-LT-01-KA102-022914, vizite Vokietijoje. Projekto koordinatorius Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla.  
 
Projekto tikslas – tobulinti ne tik profesines kompetencijas, bet ir stiprinti tam tikras vertybes – toleranciją, atvirumą viskam, kas nauja, savita, įdomu, pasitikėjimą savo kūrybinėmis galiomis, dalijimąsį sumanymais, mintimis, požiūriais, norą kurti ir išbandyti naujas darbo priemones ir galimybes profesinėje veikloje.
Projekto metu aplankėme Berlyno profesines mokyklas: A.Eschke, A.Sander, A. Leber, K.Zuse, susitikome su jų vadovais ir atsakingais už socialinę integraciją darbuotojais, kurie supažindino mus su Vokietijos švietimo sistema ir savo įstaigomis. Mokyklose vykdomas  inkliuzinis ugdymas pritaikytas mokiniams turintiems įvairias negalias: protinę, klausos, judėjimo. Tai žemesnio profesinio paruošimo mokyklos, kuriose dėstomi bendrieji ir profesiniai dalykai.
Lankėmės ir visuomeninėje organizacijoje Evangelishes Jugend und Fürsorgewerk", kuri dirba su sunkiai auklėjamaisiais mokiniais. Centras labiau primena namų aplinką nei mokyklą. Mokiniai užsiėmimus pradeda nuo pusryčių mokymo centro  virtuvėje, vėliau eina į pamokas, kurios vyksta jaukiai įrengtoje klasėje- svetainėje".
Vokietijoje daug  dirbama ir su pabėgeliais. Apie tai mums papasakojo organizacijos atsakingos už jaunuolių, migrantų ir pabėgelių socializaciją darbuotoja.  Iš pašnekovės sužinojome, kad visiškai pabėgelio integracijai reikia 5-ių metų.Tuo klausimu daug dirbama, įkurta daug valstybinių ir privačių organizacijų. Pirmiausia  pabėgeliai apmokomi vokiečių kalbos ir nukreipiami į profesines mokyklas profesijai įsigyti. Pranešėja pabrėžė, kad pabėgeliai ekonominių problemų Vokietijai nesukelia, problema bus po 5-6 m., nes truks mokytojų.
A.Eschke profesinėje mokykloje  stebėjome istorijos pamoką  gestų kalba, 7-iems mokiniams su klausos negalia. Be mokytojo pamokoje dirbo ir spec. pedagogas, kuris stebėjo ir padėjo naujai atvykusiam  mokiniui.
Įspūdį paliko A.Leber mokymo centras, esantis už miesto, skirtas nemotyvuotiems, nebaigusiems vidurinės mokyklos  ir  įvairias negalias turintiems moksleiviams. Centras  susideda  iš mokymo patalpų, bendrabučio, viešbučio, įmonės, kurioje mokiniai atlieka praktiką. Mokytojai ir įmonės darbuotojai bendradarbiauja dėl kiekvieno mokinio. Mokykloje dirba psichologai ir spec. pedagogai, kurie turi ir profesinį išsilavinimą. Mokykloje suformuotos mišrios grupės.
Projekto dalyviai susipažino ir su Vakarinio ir Rytų Berlyno žymiomis vietomis, stebėjo žymiausio Vokietijos teatro spektaklį The One Grand Show", lankėsi Loxx am Alex" miniatiūrų muziejuje.
Projekto dalyvės E.Lasauskienė ir J.Lapienienė
Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.