Priėmimo tvarka

 

Šiemet keičiasi priėmimo į profesines mokyklas tvarka. Stojimas į profesines mokyklas vyks centralizuotai, internetu. Birželio 1 d. prasidėsiantis priėmimas bus vykdomas per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (lamabpo.lt) sistemą. Pagrindinis priėmimas į profesines mokyklas truks iki rugpjūčio 18 d. Likus laisvų vietų, bus skelbiamas papildomas priėmimas, kuris baigsis rugsėjo 15 d. 

 

Stojančiųjų priėmimą reglamentuojantys dokumentai:

 

PRIĖMIMO Į VALSTYBINES PROFESINES MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į MOKYKLAS IR JŲ VYKDOMAS FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS KRITERIJAI

2017 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI:

 

Veiksmai Data
Pagrindinio priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti,  registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2017 m. birželio 1 d.  – 2017 m. rugpjūčio 18 d.
Pagrindinio priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas iki 2017 m. rugpjūčio 24 d.
Pagrindinio priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2017 m. rugpjūčio 25 d. – 2017 m. rugpjūčio 30 d.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2017 m. rugpjūčio 31 d.
Papildomo priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti,  registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2017 m. rugpjūčio 31 d. – 2017 m. rugsėjo 6 d.
Papildomo priėmimo siūlymų mokytis  paskelbimas iki 2017 m. rugsėjo 11 d.
Papildomo priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2017 m. rugsėjo 12 d. – 2017 m. rugsėjo 15 d.

     

KAUNO TAIKOMOSIOS DAILĖS MOKYKLOS ĮGYVENDINAMOS MOKYMO PROGRAMOS
 
2017 metais priimami mokytis formaliojo profesinio mokymo programų:
 

 

Eil. Nr.

 

Mokymo programos pavadinimas

 

Lietuvos kvalifikacijų lygis

Baigusiems 10 klasių, suteikiant vidurinį išsilavinimą technologinio profilio gimnazijos klasėse Baigusiems arba išklausiusiems vidurinės mokyklos kursą
 1 Baldžiaus modulinė mokymo programa IV +
 2 Vizualinės reklamos gamintojo modulinė mokymo programa IV + +
 3 Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo mokymo programa IV +
 4 Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo mokymo programa IV +
 5 Interjero apipavidalintojo modulinė mokymo programa IV + +
 6 Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinė  mokymo programa IV +
 7 Kompiuterinės grafikos projektavimo operatoriaus mokymo programa IV +
 8 Fotografo modulinė mokymo programa IV + +