Europos profesinių gebėjimų savaitė

 talentas logo

Kauno taikomosios dailės mokykla  kartu su Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru, Lietuvos Suaugusiųjų Švietimo Asociacija bei kitais suinteresuotais partneriais, dalyvauja jau antrus metus organizuojamos Europos Komisijos iniciatyvos – Europos profesinių gebėjimų savaitės renginiuose.

Iniciatyvos tikslas: 

  • Didinti profesinio mokymo patrauklumą, atskleisti jaunimo talentą pasirenkant profesinio mokymo kelią.

Iniciatyvos šūkis – Atrask savo talentą!

„Atvirų Durų“ diena

„Atvirų Durų“ diena vyko 2016 m. balanadžio 14 d. Mokyklą aplankė 65 dalyviai iš 10 mokyklų (Kauno, Šakių, Birštono ir Panevėžio).

Mokinių praktikai Rygoje pasibaigus

Jau baigėsi 3 savaičių praktika Rygoje (nuo 2016 – 02 – 28 iki 2016 – 03 –19), į kurią vykome pagal ERASMUS + programos projektą Nr. 2015 -1-LT01-KA102-013097,,Kaip padėti įsisavinti vizualinės reklamos profesiją mokiniams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų".  Buvo išvykę 9 mokiniai ir lydinti Kauno taikomosios dailės mokyklos profesijos mokytoja metodininkė Elena Pukienė. 

Nacionalinė karjeros savaitė 2015

Įsitraukdami į renginį „Nacionalinė karjeros savaitė 2015“Kauno taikomosios dailės mokykloje lankėsi mokiniai iš Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos ir Kauno vaikų socializacijos centro.

Piešinių konkursas „Ekonomika mūsų akimis“

1-100

Piešinių konkursas „Ekonomika mūsų akimis“ - tai tarsi marketingo pradžiamokslis. Mokiniai reklamine priemone (piešiniu) bando pavaizduoti ekonominę ar verslo savoką. Konkursui buvo pateikti 32 darbai. Piešinius vertino patys mokiniai už I vietą skirdami 3 taškus, už- II 2 taškus, už trečiąją - 1 tašką. Vertinant piešinius, dalyvavo ir mokytojai.

Konkursas „Finansiškai raštingas - ateitis saugi“

01-1000-100

Finansinio raštingumo įgūdžiai labai svarbūs gyvenime. Siekiant gerinti mokinių finansinį raštingumą ir skatinti domėtis asmeninių finansų valdymu bei priimti racionalius finansinius sprendimus, Kauno taikomosios dailės mokykloje buvo surengtas konkursas „Finansiškai raštingas - ateitis saugi“.