Klaipėdos UAB „Reval baldai“ direktorius Rimas Kurlavičius gegužės 15 d.  pakvietė mus: direktorę Dainą Rožnienę, dailiųjų amatų skyriaus vedėją Jūratę Lapienienę, baldžių profesijos mokytoją Laimą Simutytę į Rietavo miestelį, esantį Plungės rajone. Viešnagės tikslas: baldų įmonės apžvalga, pokalbis su darbdaviu ir KTDM pristatymas Rietavo gimnazijoje.

Direktorius R. Kurlavičius 1991-1995m. mokėsi mūsų mokykloje ir sėkmingai ją baigė, įgydamas baldžiaus profesiją. Rimas buvo sumanus, kūrybingas, išradingas mokinys, gebantis dirbti individualiai ir komandoje. Baigęs KTDM studijavo Kauno technologijos universitete kur įgijo inžinieriaus profesiją. Direktorius sukaupė gerą specialybės praktinių įgūdžių ir teorinių žinių bagažą. Labai džiugu, kad pradmenys, įgyti mūsų mokykloje turi tąsą. R. Kurlavičius vadovauja meniškų baldų įmonei, kurios gaminiai pasižymi aukšta kokybe, nestandartiniais  dizaino, konstrukcijų, technologijų, medžiagų parinkimo sprendimais. Baldai ir interjero gaminiai  taikomi individualioms ir viešosioms erdvėms. Ruošiami individualūs projektai nuo idėjos iki galutinio rezultato. UAB „ Reval baldai“  turinti didelę patirtį, viena iš lyderių savo veikla  nestandartinių baldų įmonė.

UAB „Reval baldai“ 2011m. persikėlė iš Klaipėdos į Rietavą. Dirbantieji atvyksta kasdien į darbą iš Klaipėdos, Plungės, Rietavo ir jo apylinkių. Įmonės gamybinės apimtys nuolat didėja, o tuo pačiu  didėja ir poreikis kvalifikuotų, profesionalių darbininkų. Direktorius R. Kurlavičius, kaip darbdavys, brandino perspektyvią idėją – pasiūlyti darbą jaunimui gimtinėje. Suorganizavo susitikimą su  Rietavo gimnazijos mokiniais, kuriame jis vaizdžiai pristatė savo įmonės veiklą, o mes pristatėme savo mokyklą.

Vizitas į Rietavą buvo įdomus, prasmingas, informatyvus.