piliakalniai.png

2017 metai yra paskelbti Piliakalnių metais. Lietuvos teritorijoje priskaičiuojama apie 1000 piliakalnių. Jie tapo baltų kultūros ir ankstyvosios Lietuvos simboliu, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo liudijimu.  Prie jų esančios gyvenvietės, šventvietės, kapinynai, pilkapiai, senieji keliai yra lietuvių tautos tapatumą atspindintys reliktai. Visa tai tapo įkvėpimo šaltiniu kūrybai, padėjo giliau pažinti Lietuvos istoriją, kultūros įvairovę, tradicijas

Šia proga Lietuvos vaikų ir jaunimo centras su partneriais organizavo kūrybinius konkursus.

Kauno taikomosios dailės mokiniai sėkmingai dalyvavo piešinių konkurse „Baltai“. Konkurse buvo kviečiama dailės raiškos priemonėmis perteikti baltų legendas, simbolius, mitus.

Sveikiname nugalėtojus:

Eglę Kuprytę 269 gr. - 1 vieta;

Lauryną Valatką 247r gr. - 3 vieta.

Konkursui mokinius ruošė dailės dalykų profesijos mokytoja metodininkė Giedrė Laurinaitytė. Diplomantėmis tapo Rūta Levickytė 269 gr. ir Agnė Elsbergaitė 275 gr,  aktyviai dalyvavo konkursinėje programoje ir Jokūbas Stankevičius 275 gr.

Profesijos mokytoja Giedrė Laurinaitytė