Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojo mokymo programa (k. 440021409)

uzsklanda keramika

Apie programą

Jei norite sukurti ką nors naujo, originalaus, molį paversti keramika, tai nesėdėkite rankas sudėję. Ateikite pas mus! Išmokite lipdyti, žiesti, dekoruoti, glazūruoti, degti keraminius dirbinius ir mūsų akyse Jūsų rankos sukurs autentiškus puodelius, žvakides, lėkštes, vazas... Jūs tikrai tai galite, juk ne šventieji puodus lipdo.

Priimami mokytis įgiję pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą.


Išduodami dokumentai:

 • vidurinės mokyklos brandos atestatas;
 • profesinio mokymo diplomas.

 Baigęs mokymo/si programą dailiųjų keramikos dirbinių gamintojas įgis kompetencijas:

 • paruošti keramiko darbo vietą, įrankius ir priemones;
 • komponuoti keraminių dirbinių formas ir dekorus;
 • parinkti medžiagas keramikos formavimui;
 • lipdyti keraminius dirbinius įvairiais būdais;
 • žiesti, tekinti keraminius dirbinius;
 • dekoruoti keraminius dirbinius įvairiais būdais;
 • glazūruoti keraminius dirbinius laikantis saugaus darbo taisyklių.

 MOKYMO PROGRAMOS DALYKAI:

 • ekonomikos ir verslo pagrindai;
 • civilinė sauga,
 • profesijos informacinės technologijos;
 • dailiosios keramikos formavimo technologija;
 • dailiosios keramikos apdailos technologijos;
 • buitinių keraminių indų gamybos technologija;
 • senosios keramikos technologijos;
 • žiedimo technologija;
 • keraminių komplektų gamybos technologija;
 • techninis piešinys;
 • kompozicija;
 • kompiuterinis projektavimas;
 • tautodailė;
 • tapyba;
 • piešimas;
 • darbuotojų sauga ir sveikata.

 

PASIRENKAMIEJI TECHNOLOGIJŲ DALYKAI:

 • piešimas iš natūros;
 • suvenyrų gamyba;
 • dailiosios keramikos dekoravimo technologija.

BENDROJO UGDYMO DALYKAI:

 • dorinis ugdymas (etika, tikyba);
 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • užsienio kalba (anglų, vokiečių);
 • socialinis ugdymas (istorija, geografija);
 • matematika;
 • gamtamokslinis ugdymas (biologija, fizika, chemija);
 • menai (dailės istorija, muzika);
 • kūno kultūra.