Po 8 klasių

Baigusius 8 klases mokinius priimame į I gimnazijos klasę (9 klasę)

 

Priimami mokiniai, besidomintys menais, kompiuterine grafika, projektavimu, fotografija arba tiesiog norintys susipažinti su tradiciniais lietuviškais amatais: medžio apdirbimu, keramika, juvelyrika, tekstilės dirbinių gaminimu.

 

Priimame be stojamųjų egzaminų. Mokslas nemokamas.

 

Dvejus metus (I – II gimnazijos klasės) mokiniai mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą bei susipažins su mokykloje rengiamomis pirminio profesinio rengimo programomis. Baigus gimnazijos II klasę (10 klasių) mokiniai įgis pagrindinį išsilavinimą ir galės pasirinkti vieną iš minėtų profesinio mokymo programų ir mokytis jas kartu su vidurinio ugdymo programa III-IV gimnazijos klasėse (11-12 kl.)

 

Mokiniai mokysis visų 9-10 klasės bendrojo ugdymo dalykų bei profesijos mokymo modulių:

 • dorinis ugdymas;
 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • matematika;
 • užsienio kalba (1-oji)
 • užsienio kalba (2-oji)
 • biologija;
 • chemija;
 • fizika;
 • informacinės technologijos;
 • pilietiškumo pagrindai;
 • geografija;
 • ekonomika ir verslumas;
 • dailė;
 • muzika;
 • kūno kultūra;
 • profesinio mokymo moduliai  (skirti mokiniams susipažintų su mokykloje rengiamomis profesijomis).