Mokyklos vizija ir misija

 
Misija –
 
Sudaryti skirtingų mokymosi poreikių turintiems asmenims galimybes įgyti darbo rinkoje paklausias dailės, kompiuterijos, gamybos ir perdirbimo bei verslo ir adminstravimo profesinių sričių kompetencijas, kurios garantuotų visavertį, socialiai saugų žmogaus gyvenimą ir užtikrintų Lietuvos kultūros tradicijų tęstinumą.
 
Vizija –
 
Kauno taikomosios dailės mokykla – moderni, veiksmingu valdymu išsiskirianti profesinio rengimo institucija, tikslingai taikanti kokybės vadybos mechanizmus.
  
Strateginiai tikslai –
 
  1. Įgyvendinti sistemines paramos ir pagalbos besimokančiajam priemones, kurios sudarytų prielaidas sėkmingam mokymo programų baigimui.
  2. Bendradarbiauti su darbdaviais siekiant užtikrinti greičiausią asmenų, įgijusių darbo rinkoje paklausias kompetencijas, adaptaciją darbo pasaulyje.
  3. Sistemiškai taikyti kokybės vadybos mechanizmus, kad efektyvūs procesai garantuotų veiksmingą institucijos valdymą.
   
Vertybės –
 
  • Kūrybiškumas; 
  • Geranoriškumas;
  • Atsakomybė;
  • Darbas komandose.